PEDAGOGISK DOKUMENTASJON

Pedagogisk dokumentasjon handler om å synliggjøre praksis i hverdagen. Hensikten er å synliggjøre barnas arbeid og læringsprosessen for barna selv, foreldrene, personalet og samfunnet. Ved å dokumentere prosessen får vi et godt grunnlag for videre refleksjon og utvikling.
Dokumentasjonen hjelper oss i barnehagen ” å se” hvert enkelt barn og gir erfaringer til etterarbeidet.

Personalet evaluerer barnehagens innhold gjennom hele året. Vi bruker barnesamtaler, bildedokumentasjon og utstillinger i barnehagen hvor vi viser noe av det vi har gjort. Det blir hver måned levert ut månedsplaner for barna og ukeplaner for personalet. Foreldrene får også månedsbrev hver måned hvor vi de får innblikk i det som har vært gjennomført i barnehagen. Hver avdeling har også egne periodeplaner.

Barnehagen har egen hjemmeside. www.engelsvikenbarnehage.no
Denne siden blir oppdatert med nyheter fra barnehagen.

Barnehagen gjennomfører brukerundersøkelser blant foreldrene 2 ganger pr. år.